Video

Papfar til 5 tårnfalkeunger

Vi har ynglende tårnfalke i baghaven. I år gik det galt. Hannen forsvandt, da ungerne var 15 dage gamle. Hunnen kunne ikke skaffe føde nok. En tårnfalk skal have 2-3 mus daglig. Jeg tog rollen som papfar.

Da ungerne var 25 dage gamle forsvandt hunnen. Jeg gav dem mus hver anden time. Da de forlod reden, fik de kosten suppleret med melorm. Det var en succes. Ungerne kom, når jeg kaldte på dem. Efterhånden ville de kun have melorm. Efter 180 mus og 3 kg melorm kunne de klare sig selv.

Kernebider

Når kernebideren lander på foderbrættet, har den god plads. Den er ikke specielt aggressiv, men med et næb, der yder et tryk på 40 kg, nyder den stor respekt fra de andre fugle.

Fuglefodring

Følg havens fugle

Den Sjove

Følg den hissige grønsisken i slow motion

Spætmejse

Spætmejsen er en hissigprop. Den flyver i fast rutefart til og fra foderbrættet. Den samler forråd til vinteren. Den kan huske i op til 100 dage, hvor den har gemt solsikkefrøene.

Vandstær

Vandstæren er en hyggelig vintergæst. Den foretrækker rene hurtigløbende bække og åer. Føden består hovedsagelig af vårfluelarver samt andre vandlevende insekter. Videoen er optaget ved Vingsted Mølle.

Almindelig Ryle

Det er den mest almindelige trækgæst blandt vadefuglene om efteråret

 

 

Top