Vadefugle

Vadefuglene udgør en meget stor gruppe. Længden på ben og næb varierer grupperne imellem, men er afgørende for, hvilke biotoper de foretrækker at søge føde på.

De lever af insekter, bløddyr, småkrebs samt småfisk. De ses typisk i store flokke langs kysterne forår og efterår, som er deres trækperioder.

Da fjerdragten skifter hen over året, kan det til tider være en prøvelse, at få dem artsbestemt.

Top